Lenovo Think Pad Edge E520 Tải phần mềm Driver cho máy tính xách tay

Phần mềm Drivers cho Windows 10, Windows 8 / 8.1, Windows 7 Vista XP (32 bit / 64 bit)

Phần mềm Driver LenovoModel: Lenovo Think Pad Edge E520 Laptop

Phần mềm Driver: Âm thanh (Audio)

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Phần mềm âm thanh Conexant Windows 7 (32-bit / 64-bit)
Phần mềm âm thanh Conexant Windows 7 (32-bit / 64-bit), XP

BIOS/UEFI

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Tiện ích cập nhật BIOS Windows 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), XP
Cập nhật BIOS. CD khởi động Windows 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), XP

Bluetooth và modem

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Bluetooth with Enhanced Data Rate Software II Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
Bluetooth with Enhanced Data Rate Software Windows Vista (32-bit / 64-bit)
ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate Software Windows 7 (32-bit / 64-bit)
ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate Software Windows XP
Bluetooth with Enhanced Data Rate Software II Windows XP

Máy ảnh và đầu đọc thẻ (Camera / Card-reader)

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Ricoh Media Phần mềm Driver đầu đọc thẻ (Card Reader) Windows 10 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit)
Media Phần mềm Driver đầu đọc thẻ (Card Reader) Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
Integrated Phần mềm Driver Máy ảnh (Camera) Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP

Chipset

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Registry Patch to Disable AMT Profile Synchronization Pop-up Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit)
Intel Giao diện công cụ quản lý Driver Windows 8 (32-bit / 64-bit)
Hỗ trợ Chipset Intel cho Windows Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
Intel Giao diện công cụ quản lý Driver Windows 7 (32-bit / 64-bit), XP

Display and Video Graphics

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
ThinkPad Video Features (Intel and AMD muxless PX4.0) Windows 7 (32-bit / 64-bit)
Intel Wireless Display Windows 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit)
ThinkPad Video Features(Intel and AMD muxless PX4.0) Windows 8 (32-bit / 64-bit)
Intel HD Phần mềm Driver đồ họa Windows XP
Intel HD Phần mềm Driver đồ họa Windows 7 (64-bit)
Intel HD Phần mềm Driver đồ họa Windows 7 (32-bit)
Lenovo Screen Reading Optimizer Windows 7 (32-bit / 64-bit)
Presentation Director Windows Vista (32-bit / 64-bit), XP

Chẩn đoán (Diagnostics)

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Lenovo UEFI Bootable Generator GUI Windows 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
Lenovo UEFI Diagnostics – Bootable USB (64-bit) Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (64-bit)
Lenovo UEFI Diagnostics – Bootable USB (32-bit) Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32-bit)
LSC Lite for Windows 32-bit Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32-bit)
Lenovo Solution Center for 32-bit Windows Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (32-bit)
Lenovo Keyboard Test for Windows 64bit Windows 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (64-bit)
Lenovo Windows Diagnostics – Bootable USB Windows 10 (32-bit / 64-bit), 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP (32-bit)
Lenovo Display Interface Test for Window 64 bit Windows 10 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (64-bit)
Lenovo Display Interface Test for Windows 32bit Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32-bit)
Lenovo Keyboard Test for Windows 32bit Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32-bit)
Lenovo Bootable Generator Windows 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP

Quản lý thiết bị

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Tiện ích để đọc và ghi thông tin ID nội dung Windows 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP (32-bit)

Máy quét vân tay (fingerprint scanner)

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Phần mềm vân tay ThinkVantage Windows 8 (32-bit), 7 (32-bit)
Phần mềm vân tay ThinkVantage Windows 8 (64-bit), 7 (64-bit)
Phần mềm vân tay ThinkVantage cho Windows 8.1 (64-bit) Windows 8.1 (64-bit)
Phần mềm vân tay ThinkVantage cho Windows 8.1 (32-bit) Windows 8.1 (32-bit)
Phần mềm vân tay ThinkVantage cho Windows XP and Vista Windows Vista (32-bit / 64-bit), XP
Phần mềm vân tay ThinkVantage cho Windows XP and Vista (32-bit) Windows Vista (32-bit), XP
Phần mềm vân tay ThinkVantage cho Windows Vista (64-bit) Windows Vista (64-bit)

chuột và bàn phím (Mouse / Keyboard)

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Synaptics Phần mềm Driver ThinkPad UltraNav Windows 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP

Kết nối mạng: LAN (Ethernet)

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Enabling Wake on LAN from Standby for ENERGY STAR Version 4.0 Windows 10 (32-bit / 64-bit), 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
RealTek Phần mềm Driver LAN Windows 7 (32-bit / 64-bit), XP
Bản vá để giải quyết vấn đề chưa khớp với ngôn ngữ (FR / SV / DK) cho Giai đoạn thiết bị 3.2 Windows 7 (32-bit / 64-bit)

Kết nối mạng: LAN không dây

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Intel WiMAX 6250 AGN Windows 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
Intel mạng địa phương không dây LAN (11abgn, abg, bg) Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
ThinkPad mạng địa phương không dây LAN (802.11b/g/n) Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
Intel mạng địa phương không dây LAN (11abgn, abg, bg) for Windows XP Windows XP
ThinkPad mạng địa phương không dây LAN (802.11b/g/n) Windows 7 (32-bit / 64-bit)
Intel mạng địa phương không dây LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) for Windows 64-bit Windows 8 (64-bit)
Intel mạng địa phương không dây LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) for Windows 32-bit Windows 8 (32-bit)
Intel mạng địa phương không dây LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) for Windows 64-bit Windows 8 (32-bit / 64-bit)
ThinkPad mạng địa phương không dây LAN (11a/b/g/n) Windows 7 (32-bit / 64-bit), XP

Mạng WAN không dây

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Lenovo Kích hoạt băng thông rộng di động Windows 7 (32-bit / 64-bit)
Ericsson F5521gw/F3607gw Wireless WAN Driver Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
Ericsson F5521gw Wireless WAN Firmware Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP

Patch

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
McAfee Patch Windows 10 (32-bit / 64-bit), 8.1 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit)

Quản lý năng lượng

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Power Manager Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit)
Patch module for Power Manager Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit)
Lenovo Quản lý năng lượng Driver Windows XP
Phần mềm Driver quản lý điện Windows XP

Phục hồi (Recovery)

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Lenovo Hide Recovery Drive Windows 10 (32-bit / 64-bit)
(English) Rescue and Recovery 4.52 for Windows 7 Windows 7
(German) Rescue and Recovery 4.52 for Windows 7 Windows 7
(Chinese – Simplified) Rescue and Recovery 4.52 for Windows 7 Windows 7
(Russian) Rescue and Recovery 4.52 for Windows 7 Windows 7

Bảo vệ (Security)

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Lenovo Hide Recovery Drive Windows 7 (32-bit / 64-bit)

HDD

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Intel SATA Controller AHCI Phần mềm Driver cho Windows Windows 7 (32-bit), XP
Intel IPT-Identity Protection Technology Windows 10 (32-bit / 64-bit)
Lenovo Hide Recovery Drive Windows 10 (32-bit / 64-bit)
RapidDrive Advanced Uninstallation Tool Windows 7 (32-bit / 64-bit)
Intel SATA Controller AHCI Phần mềm Driver cho Windows Windows 7 (64-bit)

công nghệ ThinkVantage

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Client Security Solution 8.21 for Windows Vista (64-bit) Windows Vista (64-bit)
Help Center Customization Tool Windows XP (32-bit)
Lenovo System Update Windows 10 (32-bit / 64-bit), 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit)
ThinkVantage Access Connections Windows 7 (32-bit / 64-bit)
Password Manager Windows 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit)
Patch to support Firefox for Client Security Solution 8.3 Windows 7 (32-bit / 64-bit)
Client Security Solution 8.3 for Windows 7 (64-bit) Windows 7 (64-bit)
Client Security Solution 8.3 for Windows 7 (32-bit) Windows 7 (32-bit)
System Update 3.16 Windows Vista (32-bit / 64-bit), XP
Patch module for Lenovo System Update Windows 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit)
ThinkVantage Access Connections patch for Access Connections Version 6.01 Windows XP
Client Security Solution 8.21 for Windows Vista (64-bit) Windows Vista (64-bit), XP (64-bit)
Client Security Solution 8.21 for Windows Vista (32-bit), XP (32-bit) Windows Vista (32-bit), XP (32-bit)
Client Security Solution 8.21 Windows Vista (32-bit), XP (32-bit)
ThinkVantage Access Connections patch for Access Connections Version 5.83 Windows 7 (32-bit / 64-bit)
ThinkVantage GPS Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
ThinkVantage Communications Utility Windows 7 (32-bit / 64-bit),Vista (32-bit / 64-bit), XP
ThinkVantage Access Connections patch for Access Connections Version 5.95 – Notebook Windows 7 (32-bit / 64-bit)
ThinkVantage Access Connections Windows XP

Phần mềm và tiện ích

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Hotkey Features Integration Windows 10 (64-bit)
Hotkey Features Integration Windows 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit / 64-bit)
Lenovo Settings Dependency Package Windows 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit)
Lenovo Dependency Package Windows 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit)
Connect2 Windows 10 (32-bit / 64-bit), 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit)
Lenovo AutoLock Windows 7 (32-bit / 64-bit)
Message Center Windows Vista (32-bit / 64-bit), XP
Lenovo Message Center Plus Uninstaller Windows 7 (32-bit / 64-bit)
Lenovo System Interface Foundation Windows 10 (32-bit / 64-bit)
Lenovo Battery Firmware Update Utility Windows  10 (32-bit / 64-bit), 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
Lenovo Reach Windows 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit)
Hotkey Features Integration Windows 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP

Lenovo Think Pad Edge E520 Laptop

Quảng cáo


Thông tin thêm. Nếu bạn không biết cách kết nối thiết bị bổ sung với máy tính của mình và bạn cần hướng dẫn cách kết nối chính xác, bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm trên trang web này (nằm ở phần trên bên phải của bất kỳ trang nào) hoặc viết thư cho chúng tôi.

Để sử dụng bất kỳ thiết bị máy tính nào, cần phải có phần mềm (trình điều khiển). Bạn nên sử dụng phần mềm gốc đi kèm với thiết bị máy tính của bạn.

Nếu bạn không có phần mềm, và bạn không thể tìm thấy nó trên trang web của nhà sản xuất thiết bị máy tính, thì chúng tôi sẽ giúp bạn. Cho chúng tôi biết kiểu máy in, máy quét, màn hình hoặc thiết bị máy tính khác của bạn, cũng như phiên bản hệ điều hành (ví dụ: Windows 10, Windows 8, v.v.).

Tìm thông tin về hệ điều hành trong Windows 10

Tìm thông tin về hệ điều hành trong Windows

Tìm thông tin về hệ điều hành trong Windows 7, Windows 8, Windows 8.1. Đọc thêm.

Tìm hiểu máy Mac của bạn đang sử dụng macOS nào (Sử dụng Giới thiệu về máy Mac này để xem phiên bản hệ điều hành Mac được cài đặt trên máy Mac của bạn và tìm hiểu xem đó có phải là phiên bản mới nhất hay không)

Từ menu Apple ở góc màn hình, hãy chọn Giới thiệu về máy Mac này. Bạn sẽ thấy tên macOS, chẳng hạn như macOS Mojave, theo sau là số phiên bản của nó. Nếu bạn cũng cần biết số bản dựng, hãy nhấp vào số phiên bản để xem.

Cách cài đặt trình điều khiểnCách cài đặt trình điều khiển nếu không có tệp setup.exe. Gói trình điều khiển bạn đã tải xuống không bao gồm ứng dụng trình cài đặt (như setup.exe hoặc install.msi). Trong những trường hợp này, bạn có thể sử dụng tệp Thông tin thiết lập (. INF) để cài đặt trình điều khiển theo cách thủ công.
Phần mềm cần thiết cho mọi máy tínhPhần mềm cần thiết nhất cho mọi máy tính - Nếu bạn đã mua một máy tính mới hoặc cài đặt lại hệ điều hành, thì trên trang này của trang web, bạn sẽ tìm thấy tất cả các phần mềm cần thiết và hướng dẫn cài đặt nó.
Trình điều khiển thiết bịKhông thể tìm thấy phần mềm và không biết cách sử dụng máy quét để quét tài liệu và ảnh. Sự cố này xảy ra do một số máy in, máy quét và tất cả trong một chỉ có trình điều khiển nhưng không có phần mềm cụ thể để quản lý máy quét.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *