Lenovo Think Pad Edge E520 Tải phần mềm Driver cho máy tính xách tay

Phần mềm Drivers cho Windows 10, Windows 8 / 8.1, Windows 7 Vista XP (32 bit / 64 bit)

Phần mềm Driver LenovoModel: Lenovo Think Pad Edge E520 Laptop

Phần mềm Driver: Âm thanh (Audio)

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Phần mềm âm thanh Conexant Windows 7 (32-bit / 64-bit)
Phần mềm âm thanh Conexant Windows 7 (32-bit / 64-bit), XP

BIOS/UEFI

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Tiện ích cập nhật BIOS Windows 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), XP
Cập nhật BIOS. CD khởi động Windows 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), XP

Bluetooth và modem

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Bluetooth with Enhanced Data Rate Software II Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
Bluetooth with Enhanced Data Rate Software Windows Vista (32-bit / 64-bit)
ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate Software Windows 7 (32-bit / 64-bit)
ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate Software Windows XP
Bluetooth with Enhanced Data Rate Software II Windows XP

Máy ảnh và đầu đọc thẻ (Camera / Card-reader)

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Ricoh Media Phần mềm Driver đầu đọc thẻ (Card Reader) Windows 10 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit)
Media Phần mềm Driver đầu đọc thẻ (Card Reader) Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
Integrated Phần mềm Driver Máy ảnh (Camera) Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP

Chipset

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Registry Patch to Disable AMT Profile Synchronization Pop-up Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit)
Intel Giao diện công cụ quản lý Driver Windows 8 (32-bit / 64-bit)
Hỗ trợ Chipset Intel cho Windows Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
Intel Giao diện công cụ quản lý Driver Windows 7 (32-bit / 64-bit), XP

Display and Video Graphics

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
ThinkPad Video Features (Intel and AMD muxless PX4.0) Windows 7 (32-bit / 64-bit)
Intel Wireless Display Windows 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit)
ThinkPad Video Features(Intel and AMD muxless PX4.0) Windows 8 (32-bit / 64-bit)
Intel HD Phần mềm Driver đồ họa Windows XP
Intel HD Phần mềm Driver đồ họa Windows 7 (64-bit)
Intel HD Phần mềm Driver đồ họa Windows 7 (32-bit)
Lenovo Screen Reading Optimizer Windows 7 (32-bit / 64-bit)
Presentation Director Windows Vista (32-bit / 64-bit), XP

Chẩn đoán (Diagnostics)

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Lenovo UEFI Bootable Generator GUI Windows 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
Lenovo UEFI Diagnostics – Bootable USB (64-bit) Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (64-bit)
Lenovo UEFI Diagnostics – Bootable USB (32-bit) Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32-bit)
LSC Lite for Windows 32-bit Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32-bit)
Lenovo Solution Center for 32-bit Windows Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (32-bit)
Lenovo Keyboard Test for Windows 64bit Windows 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (64-bit)
Lenovo Windows Diagnostics – Bootable USB Windows 10 (32-bit / 64-bit), 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP (32-bit)
Lenovo Display Interface Test for Window 64 bit Windows 10 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (64-bit)
Lenovo Display Interface Test for Windows 32bit Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32-bit)
Lenovo Keyboard Test for Windows 32bit Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32-bit)
Lenovo Bootable Generator Windows 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP

Quản lý thiết bị

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Tiện ích để đọc và ghi thông tin ID nội dung Windows 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP (32-bit)

Máy quét vân tay (fingerprint scanner)

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Phần mềm vân tay ThinkVantage Windows 8 (32-bit), 7 (32-bit)
Phần mềm vân tay ThinkVantage Windows 8 (64-bit), 7 (64-bit)
Phần mềm vân tay ThinkVantage cho Windows 8.1 (64-bit) Windows 8.1 (64-bit)
Phần mềm vân tay ThinkVantage cho Windows 8.1 (32-bit) Windows 8.1 (32-bit)
Phần mềm vân tay ThinkVantage cho Windows XP and Vista Windows Vista (32-bit / 64-bit), XP
Phần mềm vân tay ThinkVantage cho Windows XP and Vista (32-bit) Windows Vista (32-bit), XP
Phần mềm vân tay ThinkVantage cho Windows Vista (64-bit) Windows Vista (64-bit)

chuột và bàn phím (Mouse / Keyboard)

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Synaptics Phần mềm Driver ThinkPad UltraNav Windows 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP

Kết nối mạng: LAN (Ethernet)

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Enabling Wake on LAN from Standby for ENERGY STAR Version 4.0 Windows 10 (32-bit / 64-bit), 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
RealTek Phần mềm Driver LAN Windows 7 (32-bit / 64-bit), XP
Bản vá để giải quyết vấn đề chưa khớp với ngôn ngữ (FR / SV / DK) cho Giai đoạn thiết bị 3.2 Windows 7 (32-bit / 64-bit)

Kết nối mạng: LAN không dây

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Intel WiMAX 6250 AGN Windows 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
Intel mạng địa phương không dây LAN (11abgn, abg, bg) Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
ThinkPad mạng địa phương không dây LAN (802.11b/g/n) Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
Intel mạng địa phương không dây LAN (11abgn, abg, bg) for Windows XP Windows XP
ThinkPad mạng địa phương không dây LAN (802.11b/g/n) Windows 7 (32-bit / 64-bit)
Intel mạng địa phương không dây LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) for Windows 64-bit Windows 8 (64-bit)
Intel mạng địa phương không dây LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) for Windows 32-bit Windows 8 (32-bit)
Intel mạng địa phương không dây LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) for Windows 64-bit Windows 8 (32-bit / 64-bit)
ThinkPad mạng địa phương không dây LAN (11a/b/g/n) Windows 7 (32-bit / 64-bit), XP

Mạng WAN không dây

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Lenovo Kích hoạt băng thông rộng di động Windows 7 (32-bit / 64-bit)
Ericsson F5521gw/F3607gw Wireless WAN Driver Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
Ericsson F5521gw Wireless WAN Firmware Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP

Patch

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
McAfee Patch Windows 10 (32-bit / 64-bit), 8.1 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit)

Quản lý năng lượng

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Power Manager Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit)
Patch module for Power Manager Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit)
Lenovo Quản lý năng lượng Driver Windows XP
Phần mềm Driver quản lý điện Windows XP

Phục hồi (Recovery)

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Lenovo Hide Recovery Drive Windows 10 (32-bit / 64-bit)
(English) Rescue and Recovery 4.52 for Windows 7 Windows 7
(German) Rescue and Recovery 4.52 for Windows 7 Windows 7
(Chinese – Simplified) Rescue and Recovery 4.52 for Windows 7 Windows 7
(Russian) Rescue and Recovery 4.52 for Windows 7 Windows 7

Bảo vệ (Security)

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Lenovo Hide Recovery Drive Windows 7 (32-bit / 64-bit)

HDD

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Intel SATA Controller AHCI Phần mềm Driver cho Windows Windows 7 (32-bit), XP
Intel IPT-Identity Protection Technology Windows 10 (32-bit / 64-bit)
Lenovo Hide Recovery Drive Windows 10 (32-bit / 64-bit)
RapidDrive Advanced Uninstallation Tool Windows 7 (32-bit / 64-bit)
Intel SATA Controller AHCI Phần mềm Driver cho Windows Windows 7 (64-bit)

công nghệ ThinkVantage

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Client Security Solution 8.21 for Windows Vista (64-bit) Windows Vista (64-bit)
Help Center Customization Tool Windows XP (32-bit)
Windows 10 (32-bit / 64-bit), 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit)
ThinkVantage Access Connections Windows 7 (32-bit / 64-bit)
Password Manager Windows 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit)
Patch to support Firefox for Client Security Solution 8.3 Windows 7 (32-bit / 64-bit)
Client Security Solution 8.3 for Windows 7 (64-bit) Windows 7 (64-bit)
Client Security Solution 8.3 for Windows 7 (32-bit) Windows 7 (32-bit)
System Update 3.16 Windows Vista (32-bit / 64-bit), XP
Patch module for Lenovo System Update Windows 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit)
ThinkVantage Access Connections patch for Access Connections Version 6.01 Windows XP
Client Security Solution 8.21 for Windows Vista (64-bit) Windows Vista (64-bit), XP (64-bit)
Client Security Solution 8.21 for Windows Vista (32-bit), XP (32-bit) Windows Vista (32-bit), XP (32-bit)
Client Security Solution 8.21 Windows Vista (32-bit), XP (32-bit)
ThinkVantage Access Connections patch for Access Connections Version 5.83 Windows 7 (32-bit / 64-bit)
ThinkVantage GPS Windows 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
ThinkVantage Communications Utility Windows 7 (32-bit / 64-bit),Vista (32-bit / 64-bit), XP
ThinkVantage Access Connections patch for Access Connections Version 5.95 – Notebook Windows 7 (32-bit / 64-bit)
ThinkVantage Access Connections Windows XP

Phần mềm và tiện ích

Phần mềm Driver: Hệ điều hành:
Windows 10 (64-bit)
Hotkey Features Integration Windows 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit / 64-bit)
Lenovo Settings Dependency Package Windows 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit)
Lenovo Dependency Package Windows 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit)
Connect2 Windows 10 (32-bit / 64-bit), 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit)
Lenovo AutoLock Windows 7 (32-bit / 64-bit)
Message Center Windows Vista (32-bit / 64-bit), XP
Lenovo Message Center Plus Uninstaller Windows 7 (32-bit / 64-bit)
Lenovo System Interface Foundation Windows 10 (32-bit / 64-bit)
Lenovo Battery Firmware Update Utility Windows  10 (32-bit / 64-bit), 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP
Lenovo Reach Windows 8.1 (32-bit / 64-bit), 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit)
Hotkey Features Integration Windows 8 (32-bit / 64-bit), 7 (32-bit / 64-bit), Vista (32-bit / 64-bit), XP

Lenovo Think Pad Edge E520 Laptop

Thông tin thêm

Nếu bạn không biết cách kết nối một thiết bị bổ sung với máy tính của mình và cần hướng dẫn cách kết nối đúng cách, bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm trên trang web này (nằm ở trên cùng bên phải của bất kỳ trang nào) hoặc viết thư cho chúng tôi.

Để sử dụng bất kỳ thiết bị máy tính nào cũng cần có phần mềm (trình điều khiển). Nên sử dụng phần mềm gốc đi kèm với thiết bị máy tính. Nếu bạn không có phần mềm và không thể tìm thấy phần mềm trên trang web của nhà sản xuất thiết bị máy tính, chúng tôi có thể trợ giúp. Hãy cho chúng tôi biết kiểu máy in, máy quét, màn hình hoặc thiết bị máy tính khác của bạn cũng như phiên bản hệ điều hành (ví dụ: Windows 11, Windows 10, Windows 8, v.v.).

Tìm thông tin hệ điều hành trong Windows 11

Tìm thông tin hệ điều hành trong Windows 11

Trong Thông số kỹ thuật của Windows, hãy kiểm tra xem PC đang chạy phiên bản và ấn bản Windows nào.

Cách tìm hiểu phiên bản hệ điều hành nào được cài đặt trên thiết bị Mac của bạn. Từ menu Apple ở góc trên cùng bên trái màn hình của bạn, chọn Giới thiệu về máy Mac này. Bạn sẽ thấy tên macOS, chẳng hạn như macOS Sonoma, theo sau là số phiên bản. Nếu bạn muốn biết cả số bản dựng, hãy bấm vào số phiên bản để xem. Đọc thêm

Cài đặt driver cho máy tínhCách cài đặt driver nếu không có file setup.exe và cách cài đặt driver bằng file .INF. Trong trường hợp này, hãy mở tệp đã tải xuống chứa trình điều khiển và sử dụng tệp .INF để cài đặt. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt trình điều khiển bằng tệp .INF.
Phần mềm máy tínhPhần mềm cần thiết cho mọi máy tính. Nếu bạn mua một máy tính mới hoặc cài đặt lại hệ điều hành, thì trên trang này của trang web, bạn sẽ tìm thấy tất cả các phần mềm cần thiết và hướng dẫn cài đặt nó. Phần mềm dành cho hệ điều hành: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Vista, XP.
Phần mềm quétNếu bạn không thể tìm thấy phần mềm máy quét hoặc không biết cách sử dụng máy quét để quét tài liệu và ảnh. Sự cố này xảy ra do một số máy in, máy quét và thiết bị đa năng chỉ có trình điều khiển chứ không có phần mềm cụ thể để quản lý máy quét.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *