Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Mọi ý kiến ​​và quan điểm được trình bày ở đây hoàn toàn là ý kiến ​​cá nhân.

E-mail

Địa chỉ email được đề cập trong mẫu nhận xét sẽ luôn được sử dụng vì mục đích bảo mật và không bao giờ được sử dụng để gửi thư rác hoặc sẽ được bán cho bất kỳ ai.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố từ chối trách nhiệm của trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại biểu mẫu Liên hệ.

Liên hệ với chúng tôi

Tất cả thông tin trên trang web này được công bố một cách thiện chí và chỉ nhằm mục đích thông tin chung. DriverVn.com không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính đầy đủ, độ tin cậy và độ chính xác của thông tin này. Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web này (DriverVn.com), bạn đều phải tự chịu rủi ro. DriverVn.com sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất và/hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Từ trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập các trang web khác bằng cách đi theo các siêu liên kết đến các trang web bên ngoài đó. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp các liên kết chất lượng đến các trang web hữu ích và có đạo đức, nhưng chúng tôi không kiểm soát được nội dung và tính chất của các trang web này. Các liên kết đến các trang web khác này không hàm ý đề xuất cho tất cả nội dung tìm thấy trên các trang web này. Chủ sở hữu trang web và nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo và có thể xảy ra trước khi chúng tôi có cơ hội xóa liên kết có thể đã bị ‘xấu’.

Cũng xin lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web khác có thể có các chính sách và điều khoản về quyền riêng tư khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Hãy đảm bảo kiểm tra Chính sách quyền riêng tư của các trang web này cũng như “Điều khoản dịch vụ” của họ trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào.

Bình luận

Chúng tôi yêu thích những bình luận, nhưng bất kỳ bình luận nào mang tính lăng mạ, gieo rắc hận thù, phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ cách nào làm tổn thương ý kiến ​​của bất kỳ ai sẽ không bao giờ được chấp nhận. Chúng tôi giữ bình luận của mình được kiểm duyệt để duy trì tính toàn vẹn của các cá nhân. Chúng tôi giữ tất cả các quyền để chấp nhận hoặc từ chối các ý kiến.

Chính sách quảng cáo

Chúng tôi sử dụng công ty quảng cáo bên thứ ba để phục vụ quảng cáo. Một số trong số họ như AdSense sử dụng cookie DART để phân phát quảng cáo dựa trên sở thích của người dùng và tương tác trước đó. Mặc dù người dùng luôn có thể chọn không tham gia cài đặt cookie DARt bằng cách truy cập chính sách bảo mật của quảng cáo và mạng nội dung của Google (https://policies.google.com/technologists/ads).

Bằng lòng

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của trang web này được cập nhật lần cuối vào: Thứ ba, ngày 1 tháng 1 năm 2018

Nếu chúng tôi cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu này, những thay đổi đó sẽ được đăng nổi bật tại đây.

Bình luận đã bị đóng.