Phần mềm máy tính / Drivers

LinkTrang này cung cấp các liên kết đến các phần theo chủ đề của trang web.

Hỏi và đáp – Trả lời các câu hỏi phức tạp nảy sinh khi sử dụng máy in, máy quét, màn hình, máy tính xách tay và các thiết bị máy tính khác.

Trình điều khiển và phần mềm cho máy tính. Hướng dẫn sử dụng:

Liên kết đến các phần theo chủ đề với các tài liệu trên trang web. Để tìm kiếm thông tin cụ thể, bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm trên trang web (nằm ở phần trên bên phải của bất kỳ trang nào).

Trình điều khiển cho các thiết bị máy tính

Phần mềm máy tính DriversDanh sách các trình điều khiển và phần mềm cho máy in, máy quét, màn hình và các thiết bị máy tính khác. Các trình điều khiển và phần mềm này được thiết kế cho Windows 11, Windows 10, Windows 8 / 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (64-bit / 32-bit) Mac OS và các hệ điều hành khác.